ICD-10/K40-K46:疝氣

跳轉到: 導航, 搜索

ICD-10

ICD-10目錄

疝氣 (K40-K46)

32 K35-K38:闌尾疾病 | K50-K52:非感染性腸炎和結腸炎 32
關於「ICD-10/K40-K46:疝氣」的留言: Feed-icon.png 訂閱討論RSS

目前暫無留言

添加留言

更多醫學百科條目

個人工具
名字空間
動作
導航
功能菜單
工具箱