ICD-10/C60-C63:男性生殖器官的惡性腫瘤

跳轉到: 導航, 搜索

ICD-10

ICD-10目錄

男性生殖器官的惡性腫瘤 (C60-C63)

32 C51-C58:女性生殖器官的惡性腫瘤 | C64-C68:泌尿道惡性腫瘤 32
關於「ICD-10/C60-C63:男性生殖器官的惡性腫瘤」的留言: Feed-icon.png 訂閱討論RSS

目前暫無留言

添加留言

更多醫學百科條目

個人工具
名字空間
動作
導航
功能菜單
工具箱