ICD-10/M00-M03:感染性關節病

跳轉到: 導航, 搜索

ICD-10

ICD-10目錄

關節病 (M00-M25)

感染性關節病 (M00-M03)

32 M00-M25:關節病 | M05-M14:炎性多發性關節病變 32
關於「ICD-10/M00-M03:感染性關節病」的留言: Feed-icon.png 訂閱討論RSS

目前暫無留言

添加留言

更多醫學百科條目

個人工具
名字空間
動作
導航
功能菜單
工具箱