ICD-10/I05-I09:慢性風濕性心臟病

跳轉到: 導航, 搜索

ICD-10

ICD-10目錄

慢性風濕性心臟病 (I05-I09)

32 I00-I02:急性風濕熱 | I10-I15:高血壓病 32
關於「ICD-10/I05-I09:慢性風濕性心臟病」的留言: Feed-icon.png 訂閱討論RSS

目前暫無留言

添加留言

更多醫學百科條目

個人工具
名字空間
動作
導航
功能菜單
工具箱